Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - rozhodnutia vyhlásené v mesiaci november 2019 - Gelenidze proti Gruzínsku

Gelenidze proti Gruzínsku
rozsudok zo 7. novembra 2019 k sťažnosti č. 72916/10 pre porušenie článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. a) a písm. b) Dohovoru v kontexte odsúdenia sudkyne za to, že nesprávne vypočítala dĺžku trestu odňatia slobody obvinenému
Sťažovateľka je gruzínska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1962 a žije v Tbilisi. Prípad sa týka jej sťažnosti na nespravodlivé trestné konanie začaté proti nej za vyhlásenie nezákonného súdneho rozhodnutia v čase výkonu funkcie sudkyne.
Sťažovateľka bola odsúdená v roku 2006 za to, že úmyselne nesprávne vypočítala dĺžku trestu odňatia slobody obvinenému a bol jej uložený trest odňatia slobody na dva roky.
Počas prípravného konania sťažovateľka ušla do zahraničia, ale po svojom návrate do krajiny v júli 2009 bola zadržaná a zatknutá. Po svojom zatknutí podala odvolanie, v ktorom tvrdila, že skutok, z ktorého bola obvinená, už medzičasom prestal byť trestným činom.
Odvolací súd v meste Kutaisi však v októbri 2009 prijal žiadosť prokurátora, aby skutok sťažovateľky prekvalifikoval na zneužitie právomoci verejného činiteľa. Sťažovateľke bol uložený trest odňatia slobody na dva roky.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru, práva byť neodkladne informovaný o obvineniach proti svojej osobe a práva na primeraný čas a prostriedky na prípravu obhajoby v zmysle článku 6 ods. 3 písm. a) a písm. b) Dohovoru. Sťažovateľka tvrdila, že zmena kvalifikácie skutku, za ktorý bola obvinená, bola svojvoľná. Takisto namietala, že nemala dostatočný čas na prípravu obhajoby vo vzťahu k novým obvineniam, pretože žiadosť prokurátora o zmenu kvalifikácie bola súdu predložená v posledný deň odvolacieho konania.
Súd pripomenul, že nie je jeho úlohou nahrádzať vnútroštátne súdy. V prvom rade prináleží vnútroštátnym orgánom, najmä súdom, aby interpretovali a aplikovali vnútroštátne právo. Súd sa teda nemá zaoberať namietanými chybami vnútroštátnej právnej úpravy a skutkovým stavom zisteným vnútroštátnymi súdmi, pokiaľ nemohli spôsobiť porušenie práv a slobôd chránených Dohovorom, napríklad ak vo výnimočných situáciách takéto chyby možno považovať za "nespravodlivosť", ktorá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).