Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 4. októbra do 3. novembra 2022 - Stancu a ostatní proti Rumunsku

rozsudok z 18. októbra 2022 k sťažnosti č. 22953/16 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte zverejnenia informácií o trestnom konaní a prokurátorke, ktorá ho viedla, v novinách

Sťažovatelia sú dvaja rumunskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1964a 1967 a žijú v Bukurešti, a spoločnosť Jurindex Media S.R.L. so sídlom v Bukurešti. Sťažovatelia sú novinári a spoločnosť je vydavateľom denníka
Lumea Justitiei
uverejňovaného v online priestore.
Prípad sa týka súdneho rozhodnutia proti nim za novinový článok, ktorý uverejnili v denníku
Lumea Justitiei.
Článok sa týkal O. S. H., prokurátorky, ktorá obžalovala istého N. T. z úkladnej vraždy a pokusu o úkladnú vraždu. N. T. bol neskôr oslobodený, avšak až po 13 mesiacoch pobytu vo väzbe. Článok okrem iného uvádzal, že v tomto prípade došlo k justičnému omylu, ktorý prokurátorka nevysvetlila, a došlo k zneužitiu právomoci zo strany prokurátorov. Prokurátorka podala občianskoprávnu žalobu proti sťažovateľom.
Odvolací súd v Bukurešti v poslednom stupni rozhodol v neprospech sťažovateľov v roku 2015. Prokurátorke priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 1 000 EUR a náhradu trov konania vo výške 762 EUR. Podľa súdu, sťažovatelia prekročili hranice slobody prejavu.
Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na slobodu prejavu v zmysle článku 10 Dohovoru. Rozhodnutie súdu zasiahlo do ich práva, nebolo odôvodnené tlakom spoločenskej potreby a bolo prijaté len na účely ich zastrašenia.
Rozhodnutie Súdu
Súd po posúdení článku dospel k záveru, že mohol dehonestovať dobré meno O. S. H. a vyvolať voči nej predsudky tak v profesionálnom, ako aj v spoločenskom prostredí. Preto obvinenia boli
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).