Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené v decembri 2021 - Savran proti Dánsku

 

rozsudok Veľkej komory Súdu zo 7. decembra 2021 k sťažnosti č. 57467/15 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte deportácie duševne chorého tureckého občana po jeho trestnom odsúdení, ktorý mal trvalý pobyt v Dánsku

 

Sťažovateľ je turecký štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1985 a žije v Kütükuagi v Turecku. V roku 1991, keď mal 6 rokov, zákonne vstúpil na územie Dánska, kde žil so svojím otcom. Po tom, čo bol s inými ľuďmi odsúdený za ublíženie na zdraví s následkom smrti, bol sťažovateľ v roku 2008 umiestnený do zabezpečenej jednotky ubytovacieho zariadenia pre ťažko duševne choré osoby na neurčitú dobu. Bolo vydané nariadenie na jeho vyhostenie s trvalým zákazom vstupu na územie Dánska.
V januári 2012 opatrovník sťažovateľa
ad litem
požiadal prokuratúru o preskúmanie trestu a prokuratúra predložila vec mestskému súdu v decembri 2013. Na základe lekárskych správ, stanovísk imigračnej služby a vyjadrení sťažovateľa mestský súd v októbri 2014 zmenil trest sťažovateľa na liečbu na psychiatrii. Rozhodol tiež, že napriek závažnosti trestného činu by bolo neprimerané vykonať príkaz na vyhostenie. Znalci z odboru zdravotníctva zdôraznili potrebu nepretržitej liečby a následného sledovania, aby sa zabezpečilo jeho uzdravenie, zatiaľ čo sťažovateľ poukázal na to, že celá jeho rodina žije v Dánsku, on sám nehovorí turecky, len trochu kurdsky, a má obavu, či v Turecku bude dostupná potrebná liečba.
Po odvolaní prokuratúry vyšší súd v januári 2015 zmenil rozsudok mestského súdu. Vo svojom závere citoval informácie o prístupe k liekom v Turecku v databáze liečiv Európskej komisie Med COI a správe ministerstva zahraničných vecí, v ktorej sa uvádza, že sťažovateľ bude môcť pokračovať v liečbe v Turecku. Zdôraznil tiež povahu a závažnosť trestného činu.
V máji 2015 bolo dovolanie sťažovateľa na najvyšší súd zamietnuté. V roku 2015 bol deportovaný do Turecka. Tvrdí, že vedie izolovaný život bez primeranej zdravotnej starostlivosti.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie zákazu neľudského a ponižujúceho zaobchádzania v zmysle článku 3 Dohovoru a práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).