Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Ivana Gerdová

mediátorka

Počet článkov autora: 1


Kompetencie a limity mediátora

Poznanie role, kompetencií a limitov každej profesie je základným a dôležitým predpokladom na jej riadny výkon. Rola mediátora v mediácii je daná samotným zmyslom mediácie. Pre jasné pomenovanie kompetencií a následných limitov mediátora je nutné ...