Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Fenech proti Malte

rozsudok z 1. marca 2022 k sťažnosti č. 19090/20 pre porušenie článku 3 Dohovoru (zákazmučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania) v kontexte podmienok väzby podozrivého z vraždy počas pandémie Covid-19

Sťažovateľ je štátny príslušník Malty, ktorý sa narodil v roku 1981. V súčasnosti je vo výkone trestu v nápravnom zariadení v meste Paola na Malte.
Sťažovateľ je podnikateľ a bývalý šéf skupiny Tumas. Bol zatknutý na svojej jachte 20. novembra 2019 z dôvodu podozrenia z účasti na vražde maltskej novinárky Daphne Caruana Galiziovej v októbri 2017.
Dňa 30. novembra 2019 bol obvinený z podporovania, organizovania a financovania organizácie s cieľom spáchať trestný čin a zo spolupáchateľstva na úkladnej vražde. Nepriznal vinu z obvinení v zmysle obžaloby a od tohto dňa bol vzatý do väzby. Pri nástupe do väzby bol pozitívne testovaný na prítomnosť návykových látok a bol umiestnený do samostatnej cely s obmedzeným kontaktom, až kým nebol 4. januára 2020 premiestnený do obyčajnej cely.
Sťažovateľ považoval podmienky väzby za nehygienické a nezdravé. Namietal najmä preplnenosť cely a nezdravé podmienky, špinavé a teplé oblečenie a len veľmi obmedzené možnosti pohybu a telesného cvičenia. V dôsledku pandémie Covid-19 situáciu vnímal tak, že štát neprijal primerané opatrenia na jeho ochranu pred nákazou koronavírusom vo väznici, dokonca napriek svojmu zdravotnému stavu po strate obličky bol umiestnený v prostredí so zvýšeným rizikom a jeho šance na prekonanie Covid-19 sa znížili.
Vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na život v zmysle článku 2 a porušenie zákazu neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania v zmysle článku 3 Dohovoru. Namieta podmienky väzby a skutočnosť, že štát neprijal primerané opatrenia na jeho ochranu pred nákazou koronavírusom počas výkonu väzby, najmä vzhľadom na jeho zraniteľný zdravotný stav.
Rozhodnutie Súdu
Článok 3 Dohovoru (zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania)
V súvislosti s obdobím izolácie sťažovateľa Súd pripomenul, že zákaz kontaktov s ostatnými väzňami z bezpečnostných, disciplinárnych a ochranných dôvodov sám osebe nie je neľudským zaobchádzaním alebo ponižujúcim trestaním. Je potrebné vziať do úvahy dôvod, podmienky, trvanie a prísnosť opatrení a ich účinky na väzňa.
V tomto prípade Súd dospel k záveru, že izolácia ako opatrenie bola prijatá zo zdravotných dôvodov a na účely ochrany v súlade s politikou nápravného zariadenia, ktoré každého, kto je pozitívne testovaný na prítomnosť návykových látok, oddelilo od ostatných spoluväzňov, až kým test na prítomnosť návykových látok nebude negatívny, spolu s potrebou zaistiť bezpečnosť sťažovateľa.
Vláda neobjasnila právny základ tohto opatrenia a Súd vyjadril názor, že sťažovateľ mal byť o rozhodnutí včas oboznámený písomne, vrátane relevantných podrobností. Rozhodnutie sa však zakladalo na dôkladnom telesnom a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).