Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému kráľovstvu

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnostiam č. 58170/13, 62322/14 a 24960/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte sťažnosti novinárov a ľudsko-právnych organizácií na rôzne typy režimov kontroly komunikácie

Sťažovateľmi sú organizácie a jednotlivci, ktorí vedú kampaň o otázkach týkajúcich sa občianskych slobôd a práv novinárov. Tri sťažnosti boli podané po tom, čo Edward Snowden, bývalý agent Národnej bezpečnostnej agentúry USA (NSA), odhalil existenciu dohľadu a zdieľania spravodajských programov, ktoré prevádzkujú spravodajské služby USA a Spojeného kráľovstva.
Sťažovatelia sa domnievali, že vzhľadom na charakter ich aktivít bola ich elektronická komunikácia a/alebo ich komunikačné údaje pravdepodobne zaznamenané spravodajskými službami Spojeného kráľovstva alebo získané od poskytovateľov komunikačných služieb alebo zahraničných spravodajských agentúr, ako je NSA.
Vo svojej sťažnosti namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie v zmysle článku 8 Dohovoru v dôsledku zhromažďovania údajov z komunikácie, prijímania spravodajstva od zahraničných vlád a/alebo spravodajských agentúr a získavania údajov od poskytovateľov komunikačných služieb. Niektorí sťažovatelia tiež vzniesli námietky na porušenie práva na slobodu prejavu podľa článku 10 Dohovoru v súvislosti s ich novinárskou prácou a prácou novinárskych organizácií.
Tri sťažnosti vo veci
Big Brother Watch a ostatní
boli podané 4. septembra 2013, 11. septembra 2014 a 20. mája 2015.V rozsudku z 13. septembra 2018 Komora Súdu, ktorej bola vec pridelená, rozhodla, že režim zhromažďovania údajov z odpočúvania porušil článok 8 Dohovoru aj článok 10 Dohovoru. Takisto konštatovala, že získavaním údajov od poskytovateľov komunikačných služieb boli porušené články 8 a 10 Dohovoru. Na druhej strane, získavanie materiálov z odpočúvania od zahraničných vlád a/alebo spravodajských služieb bolo v súlade s Dohovorom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).