Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva prijatých v období od 15. januára do 15. februára 2024 - O. G. a ostatní proti Grécku

rozsudok z 23. januára 2024 k sťažnostiam č. 71555/12 a 48256/13 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte zverejnenia totožnosti a zdravotných údajov prostitútok, ktorým bol diagnostikovaný vírus HIV
Sťažovateľky sú grécke štátne príslušníčky, ktoré sa narodili v rokoch 1976 - 1986. Desať z nich boli prostitútkami, ktorým bola diagnostikovaná prítomnosť vírusu HIV v organizme a jedna sťažovateľka je sestrou jednej z prostitútok.
V súvislosti s policajnou operáciou v centre Atén polícia zadržala prostitútky, vrátane 10 sťažovateliek. Podrobili sa overeniu totožnosti, lekárskej prehliadke a vyšetreniu na pohlavne prenosné choroby a vyšetreniu krvi, ktoré potvrdili, že boli pozitívne na prítomnosť vírusu HIV. Boli obvinené z úmyselného konania - pokusu o spôsobenie vážnej ujmy na zdraví a trestného činu spôsobenia ľahkého zranenia.
Prokurátor nariadil na základe zákona č. 2472/1997, aby ich mená a fotografie boli zverejnené spolu s dôvodmi, prečo sa proti nim vedie trestné konanie spolu s poukázaním na ich infekciu vírusom HIV. Príkaz prokurátora sa vykonal zverejnením na webstránke polície a šírením ich osobných údajov v médiách, najmä v televízii, počas niekoľkých dní.
Po týchto udalostiach, sťažovateľku, ktorej sestra bola prostitútka a ktorej bol takisto diagnostikovaný vírus HIV, upozornil známy, že jej meno a fotografia boli odvysielané v hlavnom televíznom spravodajskom programe namiesto mena a fotografie jej sestry.
Pred Súdom sťažovateľky namietali šírenie citlivých osobných a lekárskych údajov. Takisto tvrdili, že pred vyšetrením krvi bolo potrebné získať ich súhlas. Namietajú porušenie práva na rešpektovanie súkromného života v zmysle článku 8 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Súd v súlade s článkom 37 Dohovoru rozhodol o vyčiarknutí sťažností piatich sťažovateliek zo zoznamu prejednávaných vecí, pretože štyri z nich zomreli a jedna nebola v kontakt
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).