Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - SCI Le Château du Francport proti Francúzsku

rozsudok zo 7. júla 2022 k sťažnosti č. 3269/18 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte náhrady škody spôsobenej na majetku zaistenom v trestnom konaní

Sťažovateľom je právnická osoba zriadená podľa francúzskeho práva. V máji 2000 spoločnosť kúpila zámok Francport od írskej spoločnosti.
Dňa 5. júna 2002 sa začalo súdne vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, zneužitia majetku spoločnosti a korporátnej nekalej činnosti súvisiacej s insolvenčným konaním (bankrotom). Jedným z cieľov vyšetrovania bol R. P., britský developer, ktorý riadil spoločnosť SA Château du Francport a sťažovateľa.
Dňa 27. augusta 2002 vyšetrujúci sudca nariadil zaistenie zámku a jeho zapečatenie. Zrušenie pečate nariadil 26. júla 2006.
Dňa 12. marca 2010 vyšetrujúci sudca zastavil trestné stíhanie pre obvinenie z prania špinavých peňazía vec predložil trestnému súdu v Compiegne, ktorý 17. mája 2011 oslobodil všetkých obvinených, vrátane R. P., ktorý nebol uznaný vinným z korporátnej nekalej činnosti v súvislosti s bankrotom (sprenevera aktíva podvodné vedenie účtovníctva) a zo zneužívania majetku spoločnosti.
Na základe odvolania prokurátora Odvolací súd v Amiens rozsudkom z 15. marca 2013 odsúdil R. P. ako predsedu a generálneho manažéra SA Château du Francport z korporátnej nekalej činnosti v súvislosti s bankrotom, formou sprenevery aktív tejto spoločnosti. R. P. bol uložený podmienečný trest odňatia slobody na 3 mesiace a pokuta 5 000 EUR. Oslobodenie R.P. spod obžaloby v časti týkajúcej sa nesprávne vedeného účtovníctva a zneužívania majetku spoločnosti bolo potvrdené.
Dňa 13. septembra 2010 sťažovateľ podal proti štátu žalobu o náhradu škody, ktorú vyčíslil na 5 534 075,14 EUR z dôvodu hrubej nedbanlivosti pri výkone spravodlivosti z dôvodu nedostatočnej ochrany zámku v čase, keď bol zapečatený.
Dňa 7. januára 2015 parížsky Tribunal de grande instance (prvostupňový súd) zamietol žalobu zdôvodu nedostatku aktívnej legitimácie,pretože žalobca bol
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).