Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. apríla do 31. mája 2022 - Vlahov proti Chorvátsku

rozsudok z 5. mája 2022 k sťažnosti č. 31163/13 pre porušenie článku 11 Dohovoru (sloboda združovania) v kontexte práva odborov kontrolovať členstvo v nich

Sťažovateľ je chorvátsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1959 a žije v Šibeniku v Chorvátsku. Začiatkom roka 2007 bol sťažovateľ zástupcom Šibenickej pobočky odborového zväzu chorvátskych colníc ("CSH"). CSH bolo jedným z dvoch odborových združení aktívnych v rámci Šibenického colného úradu a v čase udalostí bol relatívne malou organizáciou združujúcou asi 30 členov. Členstvo v odboroch bolo absolútne dobrovoľné.
V období od 3. januára do 16. februára 2007 sťažovateľ odmietol žiadosti 15-tich zamestnancov Colného úradu v Šibeniku. Rozhodnutie vysvetlil v liste adresovanom týmto žiadateľom. V ňom uvádzal, že konal so súhlasom ostatných členov odborového združenia nerozširovať počet členov CSH.
V tom istom čase však predseda CSH, ktorý mal so sťažovateľom nezhody týkajúce sa riadenia odborového zväzu, zapísal 15 žiadateľov. Na mimoriadnom valnom zhromaždení v marci bolo prerokované odmietnutie sťažovateľa prijať 15 nových členov a bolo rozhodnuté o odvolaní sťažovateľa z funkcie zástupcu odborového zväzu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).