Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. marca do 15. apríla 2022 - Pálka a ostatní proti Českej republike

rozsudok z 24. marca 2022 k sťažnosti č. 30262/13 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte vyvlastnenia pozemku na účely výstavby diaľnice

 

Sťažovatelia sú piati štátni príslušníciČeskej republiky. Prípad sa týka vyvlastnenia pozemku sťažovateľov v roku 2005 s cieľom postavenia diaľnice.
Vo svojej sťažnosti namietali porušenie práva na ochranu majetku v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, pretože odškodnenie, ktoré im bolo vyplatené, bolo vypočítané príliš formalisticky a predstavovalo len 13 % trhovej hodnoty vyvlastneného majetku.
Rozhodnutie Súdu
Sporný majetok pred vyvlastnením patril sťažovateľom. Súd preto rozhodol, že došlo k zásahu do práva sťažovateľov na pokojné užívanie majetku, ktorý predstavoval "pozbavenie" jeho držby v zmysle druhej vety prvého odseku článku 1 Protokolu č. 1.
Súd preto skúmal, či namietaný zásah
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).