Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Prípustnosť odvolania v exekučnom konaní

30/2014
Prípustnosť odvolania v exekučnom konaní
§ 58 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
§ 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku
Z hľadiska prípustnosti odvolania podľa § 58 ods. 4 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov je právne irelevantné, či odvolanie smeruje proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) tohto zákona alebo proti rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na zastavenie exekúcie podaného z tých istých dôvodov.
Uznesenie
Najvyššieho súdu SR
, sp. zn.
3 Cdo 130/2009
.
Skutkový stav:
Okresný súd uznesením I. námietky povinného proti exekúcii z 11. júla 2005 zamietol; II. námietky povinného proti trovám exekúcie z 30. júna 2005 zamietol; III. návrh povinného na zastavenie exekúcie zo 4. septembra 2006 zamietol; IV. návrh povinného na odklad exekúcie z 27. januára 2006 zamietol; V. zaviazal povinného v lehote 3 dní zaplatiť súdny poplatok za konanie o námietkach v sume 500 Sk na účet okresného súdu.
Krajský súd konajúci o odvolaní povinného proti výroku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).