Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Znalecký posudok v sporoch z nekalej súťaže (ZSP 22/2022)

§ 47 ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka

Posúdenie, či je zhodnosť prvkov spôsobilá vyvolať u priemerného spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny alebo nie, je vecou sudcovskej úvahy a nie znaleckého dokazovania, avšak zisťovanie zhodných prvkov na obaloch (prípadne aj prvkov z povahy výrobku technicky, funkčne, esteticky predurčených), je otázka skutková a ako taká môže byť aj predmetom znaleckého dokazovania.


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 67/2020

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).