Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Imrich Fekete, CSc.

Počet článkov autora: 1


Odpustenie dlhu solidárnemu dlžníkovi

Veriteľ môže odpustiť dlh niektorým alebo všetkým solidárnymdlžníkomalebo len jednému z nich. V prvom prípade by mala táto dohoda určiť, ktorý zo solidárnych dlžníkov je zbavený dlhu a v akom rozsahu. V druhom prípade vzniká otázka, či a v akom ro...