Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

ŠERIFI proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 50377/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

V prípade Šerifi proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 25. marca 2021,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti proti Slovenskej republike predloženej Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 8. júla 2017.
2. Dňa 5. marca 2020 bola sťažnosť notifikovaná vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
SKUTKOVÝ STAV
3. Sťažovateľ, pán Šerif Šerifi, macedónsky občan Severomacedónskej republiky a slovenský štátny občan zároveň, sa narodil v roku 1966 a v čase podania sťažnosti bol vo väzbe v Leopoldove.
4. Uznesením z 23. októbra 2015 Okresný súd Bratislava I nariadil väzbu sťažovateľa počas trestného konania, čo sťažovateľ napadol ústnou sťažnosťou. Dňa 12. januára 2016 Krajský súd v Bratislave zrušil uznesenie okresného súdu a nariadil väzbu z iného dôvodu. Rozhodnutie bolo doručené 2. februára 2016.
5. Dňa 15. marca 2016 sťažovateľ podal na Krajskej prokuratúre v Bratislave žiadosť o prepustenie z väzby. Spis bol predložený okresnému súdu o sedem dní neskôr. Výsluch 5. apríla 2016 sa neuskutočnil, pretože nebola zabezpečená prítomnosť tlmočníka. O dva dni neskôr bol sťažovateľ obžalovaný. Dňa 9. mája 2016 okresný súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie a sťažovateľ podal ústnu sťažnosť. Dňa 11. mája 2016 bol spis predložený krajskému súdu na rozhodnutie o sťažnosti. Písomné zdôvodnenie sťažnosti predložil v priebehu týždňa. Krajský súd sťažnosť zamietol 18. mája 2016 a jeho uznesenie sp. zn. 1 Tos 45/2016 bolo doručené 2. júna 2016.
6. Dňa 2. augusta 2016 sťažovateľ, zastúpený advokátom, podal v súvislosti s obidvomi uvedenými konaniami ústavnú sťažnosť proti všeobecným súdom. Sťažoval sa na údajnú nezákonnosť jeho väzby a dĺžku súdneho preskúmania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).