Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - vybrané judikáty za mesiac marec 2020 - Cegolea proti Rumunsku

Cegolea proti Rumunsku
rozsudok z 24. marca 2020 k sťažnosti č. 25560/13 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 3 Protokolu č. 1 k Dohovoru (právo na slobodné voľby) v kontexte diskriminácie kandidáta talianskej menšiny v Rumunsku v parlamentných voľbách
Sťažovateľka má dvojité štátne občianstvo. Je štátnou príslušníčkou Rumunska aj Talianska. Narodila sa v roku 1948 a žije v meste Cernica v Rumunsku.
V roku 2012 nadácia Vox Mentis, ktorej je sťažovateľka prezidentkou, požiadala o status charitatívnej organizácie. Tento status bol podľa zákona o voľbách (č. 35/2008) podmienkou, aby mohla sťažovateľka kandidovať v parlamentných voľbách 9. decembra 2012 za nadáciu ako organizáciu, ktorá zastupuje taliansku národnostnú menšinu.
V máji 2012 sekretariát vlády zaregistroval túto žiadosť a postúpil ju oddeleniu medzietnic- kých vzťahov (Department for Inter-ethnic Relations - ďalej len "DRI") a Ministerstvu kultúry a národného dedičstva (ďalej len "ministerstvo") so žiadosťou o stanovisko. DRI o mesiac neskôr odmietlo žiadosť nadácie o priznanie statusu charitatívnej organizácie. Sťažovateľka sa proti tomuto rozhodnutiu neúspešne odvolala.
V júli 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 145/2012, ktorým bolo doplnené nariadenie vlády č. 26/2000 o združeniach a nadáciách. Zmeny sa týkali najmä ustanovení o priznaní postavenia charitatívnej organizácie.
V októbri 2012 sa sťažovateľka pokúsila zaregistrovať ako kand
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).