Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - vybrané judikáty za mesiac marec 2020 - Centrum pre demokraciu a právny štát proti Ukrajine

Centrum pre demokraciu a právny štát proti Ukrajine
rozsudok z 26. marca 2020 k sťažnosti č. 10090/16 pre porušenie článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte poskytnutia životopisov lídrov politických strán, ktoré vyhrali parlamentné voľby, pre potreby mimovládnej organizácie
Sťažovateľom je ukrajinská mimovládna organizácia Centrum pre demokraciu a právny štát (ďalej len "Centrum") so sídlom v Kyjeve.
Prípad sa týka žiadosti Centra o poskytnutie kópií životopisov volebných lídrov strán, ktoré v roku 2014 vyhrali parlamentné voľby. V novembri 2014 Centrum požiadalo ústrednú volebnú komisiu o kópie životopisov, ktoré poskytli kandidáti v parlamentných voľbách uskutočnených mesiac pred tým. Centrum žiadalo o životopisy kandidátov šiestich politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu.
Piati zo šiestich kandidátov už zastávali verejnú funkciu v minulosti, ako napr. bývalá premiérka Júlia Tymošenková, primátor Kyjeva Vitalij Kličko a vtedajší predseda vlády Arsenij Ja- ceňuk.
Komisia odmietla poskytnúť kompletné životopisy a sprístupnila len časti z nich, ktoré už boli zverejnené na jej webovej stránke. Centrum toto konanie napadlo na súde, avšak neúspešne, a to tak v prvostupňovom ako aj odvolacom konaní.
Súd prvého stupňa rozhodol, že podľa zákona o informáciách údaje v životopise sú dôverné a možno ich zverejniť iba z osobitných dôvodov.
Centrum nepreukázalo, že informácie boli nevyhnutné na to, aby voliči mohli efektívne vykonávať svoje volebné právo. Kandidáti poskytli súhlas iba so zverejnením takých informácií, ktoré požaduje zákon.
Súdy vyššieho stupňa potvrdili prvostupňový rozsudok v auguste a septembri 2015.
Centrum vo svojej sťažnosti namietalo, že vnútroštátne orgány mu odopreli prístup k informáciám, ktorý bol nevyhnutný pre efektívny výkon slobody prejavu podľa článku 10 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Súd zhrnul zásady pri posudzovaní, či odmietnutie prístupu k informáciám predstavuje zásah do slobody prejavu v prípade
Magyar Helsinki Bizottság proti Maďarsku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).