Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - vybrané judikáty za mesiac marec 2020 - Dos Santos Calado a ostatní proti Portugalsku

Dos Santos Calado a ostatní proti Portugalsku
rozsudok z 31. marca 2020 k sťažnostiam č. 55997/14,68143/16,78841/16 a 3706/17 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) v kontexte neprimeraného formalizmu pri aplikácii práva
V prvej sťažnosti sťažovateľka podala sťažnosť na správne súdy, v ktorej namietala výšku starobného dôchodku. Jej nároky boli zamietnuté. Sťažovateľka podala odvolanie na ústavný súd, ktoré bolo odmietnuté ako neprípustné. Nakoniec podala námietky trojčlennému výboru ústavného súdu, ktorý námietky zamietol.
Sťažovatelia v druhej sťažnosti sú zamestnancami cestného úradu, ktorí plnili úlohy
de facto
inšpektorov. Namietajú nedostatočnú právnu úpravu regulujúcu ich kariérny postup. Žaloby zamietol Ústredný správny súd severného regiónu a Najvyšší správny súd. Sťažovatelia podali odvolanie na ústavný súd, ktoré bolo odmietnuté ako neprípustné. Rozhodnutie potvrdil trojčlenný senát.
Sťažovateľ v treťom prípade, ktorý bol odsúdený za podvod v kvalifikovanej skutkovej podstate, namietal porušenie zásady
ne bis in idem.
Jeho žalobu zamietli súdy v prvom aj druhom stupni. Odvolanie na ústavný súd bolo odmietnuté ako neprípustné a trojčlenný senát toto rozhodnutie potvrdil.
Nakoniec vo štvrtej sťažnosti sťažovateľ, ktorý bol odsúde
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).