Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - VYBRANÉ - ŠÁRNIK proti Slovenskej republike

rozsudok z 10. júna 2021 k sťažnosti č. 46269/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka trestného konania)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina, zastupujúca tajomníčka sekcie, na neverejnom zasadnutí konanom 20. mája 2021, vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1.
Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 12. októbra 2020.
2.
Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
SKUTKOVÝ STAV
3.
Sťažovateľ, Vladimír Šárnik, je slovenský štátny príslušník.Narodil sa v roku 1975 a žije v Bernolákove.
4.
Dňa 30. marca 2016 bol obvinený zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví počas dopravnej nehody. Rozhodnutie o vznesení obvinenia bolo 4. mája 2016 zrušené prokurátorom.
5.
Obvinenie bolo opäť vznesené 13. mája, 2. júna a 29. novembra 2016. Rozhodnutie o vznesení obvinenia bolo prokurátorom zakaždým zrušené. Následne bol prípad zverený inému vyšetrovateľovi.
6.
Dňa 27. decembra 2016 bolo proti sťažovateľovi opäť vznesené obvinenie a 25. septembra 2017 bola proti nemu podaná obžaloba.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).