Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výber z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v mesiaci marec 2021 - Hussein a ostatní proti Belgicku

Hussein a ostatní proti Belgicku
V roku 2001, v čase keď sťažovatelia požiadali o vstup do konania v postavení poškodeného, belgické právo uznávalo absolútnu formu univerzálnej trestnej jurisdikcie, dokonca aj v prípade absencie akéhokoľvek prepojenia na Belgicko. Následne, belgický zákonodarca postupne zavádzal kritériá vyžadujúce prepojenie na Belgicko a selektívny systém posudzovania, či sa má začať trestné stíhanie.
Keď nadobudol účinnosť nový zákon z 5. augusta 2003, konanie, ktoré sťažovatelia iniciovali v roku 2001, už nespĺňalo nové kritériá pre určenie právomoci belgických súdov, preto v ňom z uvedeného dôvodu nebolo možné pokračovať.
Nakoniec žaloba sťažovateľov bola odmietnutá z dôvodu, že v čase nadobudnutia účinnosti zákona 5. augusta 2003 nebol vo veci urobený žiaden vyšetrovací úkon a belgické súdy nemali právomoc vec prejednať a rozhodnúť o nej.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).