Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. januára do 3. februára 2022 - Negovanovič a ostatní proti Srbsku

rozsudok z 25. januára 2022 k sťažnosti č. 29907/16 a trom ďalším pre porušenie článku 1 Protokolu č. 12 k Dohovoru (všeobecný zákaz diskriminácie) v kontexte diskriminácie slepých šachistov počas oceňovania ich významných športových úspechov

Sťažovatelia sú srbskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v rokoch 1936 - 1955 a žijú v meste Novi Sad v Srbsku.
V období rokov 1961 - 1992 štyria muži vyhrali viacero medailí za Juhosláviu, ako členovia národného tímu na šachových olympiádach pre slabozrakých. Najväčším úspechom sťažovateľa Baretica bola zlatá medaila, ostatní získali strieborné medaily.
V roku 2006 Srbsko prijalo vyhlášku o odmenách za významné športové výsledky, ktorá upravovala systém odmien pozostávajúcich z čestného diplomu, doživotného mesačného finančného príspevku a jednorazového príspevku. V roku 2007 srbská šachová federácia odporúčala, aby viacerí šachisti, ktorí získali medaily na medzinárodných súťažiach, vrátane sťažovateľov, boli formálne navrhnutí na toto športové ocenenie.
Na rozdiel od zdravých, vidiacich šachistov s podobnými športovými úspechmi však sťažovatelia neboli ministerstvom školstva a športu formálne navrhnutí na ocenenie vláde.
Vo februári 2007 Srbská federácia slabozrakých napísala ministerstvu list, v ktorom ho vyzývala, aby zaobchádzalo so slabozrakými šachistami rovnako ako s ostatnými atlétmi a šachistami, či už s postihnutím alebo nie, ktorí dosiahli rovnaké alebo podobné športové výsledky.
V júli 2009 Srbská šachová federácia a sťažovatelia podali ďalšie žiadosti na ministerstvo mládeže a športu.
O tri mesiace neskôr ministerstvo informovalo sťažovateľov, že nesplnili zákonné požiadavky stanovené vyhláškou o odmenách za významné športové výsledky a práve to bolo príčinou, prečo nebo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).