Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. júna do 15. júla 2022 - Algirdas Butkevičius proti Litve

rozsudok zo 14. júna 2022 k sťažnosti č. 70489/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte zverejnenia tajnej nahrávky telefonickej konverzácie predsedu vlády

Sťažovateľ je štátny príslušník Litvy, ktorý sa narodil v roku 1958 a žije vo Vilniuse. V roku 2015 krajská prokuratúra a špeciálna vyšetrovacia služba preverovali tvrdenia o korupcii týkajúce sa procesu, v ktorom niektorým štátnym územiam mal byť uznesením vlády odňatý status rekreačnej oblasti ako chráneného územia.

Počas vyšetrovania súd povolil záznam telefonických konverzácií starostu jednej z obcív rekreačnej oblasti. Jeden z hovorov sa uskutočnil v auguste so sťažovateľom, v tom čase premiérom Litvy. Počas rozhovoru diskutovali aj o plánovanom prijatí uznesenia vlády. Ostatné hovory prebiehali medzi starostom a ministrami a inými štátnymi zamestnancami.
Príslušné uznesenie vlády č. 1025 bolo prijaté 23. septembra 2015.
O sedem týždňov neskôr
Seimas
(parlament) rozhodol, že správne konanie nemusíbyť dodržané, a vyzval protikorupčnú komisiu, aby viedla parlamentné vyšetrovanie okolností, za ktorých bolo prijaté uznesenie č. 1025.
Vo februári 2016 bolo vyšetrovanie politickej korupcie zastavené na základe záveru, že nebol spáchaný trestný čin.Prokurátor informoval komisiu a zaslal jej vyšetrovacíspis, avšak neuviedol, že by sa informácie nemali ďalej zverejňovať.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).