Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. septembra do 4. októbra 2022 - McCann a Healy proti Portugalsku

rozsudok z 20. septembra 2022 k sťažnosti č. 57195/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte súdnych rozhodnutí týkajúcich sa knihy o rodičoch zmiznutej dcéry

Sťažovatelia sú britskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v roku 1968 a žijú v Leicestershire v Spojenom kráľovstve.
V máji 2007, v čase, keď boli sťažovatelia na prázdninách so svojimi tromi deťmi v južnom Portugalsku, ich dcéra Madeleine McCann, vtom čase trojročná, zmizla. Nasledujúci deň prokuratúra začala vyšetrovanie. Možné línie vyšetrovania sa zamerali na pravdepodobný únos. Vyšetrovanie bolo pridelené inšpektorovi G. A. Pátracie psy odhalili v prázdninovom apartmáne a v kufri auta, ktoré si sťažovatelia prenajali niekoľko dní po zmiznutí dcéry, biologické a krvné vzorky.
V septembri 2007 sa začalo vyšetrovanie vedené proti sťažovateľom. Boli podozriví, že ukryli telo svojej dcéry po jej smrti, pravdepodobne v dôsledku nehody, v apartmáne a že zinscenovali únos. Konanie bolo zastavené v júli 2008.
Medzičasom, v októbri 2007, bol vyšetrovací spis odňatý inšpektorovi G. A., ktorý odišiel v júli 2008 do dôchodku. V ten istý mesiac zverejnil knihu, v ktorej, okrem iného, tvrdil aj toto: "Madeleine McCann zomrela v apartmáne; únos bol zinscenovaný; smrť mohla nastať po tragickej nehode; dôkazy preukazujú nedbanlivosť rodičov pri starostlivosti o bezpečnosť detí." G. A. tiež poskytol interview novinám, v ktorom svoju teóriu zopakoval.
Kniha bola následne spracovaná ako dokumentárny film, komerčne sprístupnený v apríli 2009. V dôsledku toho sťažovatelia iniciovali civilné konanie v Portugalsku, v ktorom sa domáhali predbežného opatrenia pozastavujúceho vysielanie dokumentu a predaj knihy, ako aj zaistenie majetku G. A. Potom podali občianskoprávnu žalobu proti autorovi knihy (G. A.), vydavateľovi a produkčnej spoločnosti, ktorá vyrobila a uviedla dokumentárny film na trh, ako aj proti televíznej spoločnosti, ktorá dokument odvysielala.
Žaloba bola portugalskými súdmi zamietnutá. Najvyšší sú vyhlásil dva rozsudky, 31. januára a 21. marca 2017, v ktorých rozhodol, že nedošlo k neoprávnenému zásahu do práva sťažovateľov na ich dobré meno a nebola uplatniteľná ani zásada prezumpcie neviny. Takisto uviedol, že výroky G. A. neboli nové, pretože boli uvedené v policajnej správe z 10. septembra 2007, ktorá je súčasťou vyšetrovacieho spisu a ku ktorému mala tlač prístup. Ďalej uviedol, že tieto výroky, ktoré už boli rozsiahlo komentované a diskutované, predstavovali tému verejného záujmu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).