Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Shorazova proti Malte

rozsudok z 3. marca 2022 k sťažnosti č. 51853/19 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 (právo na pokojné užívanie majetku) a článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) v kontexte zmrazenia majetku na základe žiadosti iného štátu

Sťažovateľka je rakúska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1976 a žije vo Viedni. Sťažovateľka je vdova po Rakhatovi Alijevovi, ktorý bol predtým zosobášený s dcérou Nursultana Nazarbajeva, prezidenta Kazachstanu v rokoch 1991 - 2019.
V roku 2002 sa R. Alijev stal veľvyslancom v Rakúsku a v roku 2005 sa vrátil do Kazachstanu ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí. Hovorilo sa o ňom ako o kandidátovi na nástupcu Nazarbajeva vo funkcii prezidenta. Okolo roku 2005 medzi oboma mužmi vzniklo politické napätie. Nakoniec bol na R. Alijeva vydaný príkaz na zatknutie.
R. Alijev sa zosobášil so sťažovateľkou v roku 2009 a až do roku 2013 žili spolu na Malte. Zomrel vo väzení v Rakúsku v roku 2015.
V roku 2008 a 2009 bol R. Alijev v Kazachstane odsúdený v dvoch konaniach v neprítomnosti, okrem iného aj za politické trestné činy. Kazašské súdy mu uložili súhrnný trest odňatia slobody v trvaní 20 rokov.
V roku 2007 bola Rakúsku doručená prvá žiadosť o vydanie R. Alijeva. Rakúsko žiadosť odmietlo z dôvodu, že by sa s ním nezaobchádzalo v súlade s Dohovorom. V roku 2001 bola zamietnutá aj druhá žiadosť o extradíciu. Rakúsko poukázalo na odsúdenie R. Alijeva
in absentia
a uviedlo, že by mohlo ísť o politický proces.
V nasledujúcich rokoch sa vykonalo viacero vyšetrovaní, bolo vydaných niekoľko príkazov na zmrazenie majetku manželov v Nemecku, na Cypre, v Lichtenštajnsku a Grécku na základe žiadosti kazašských úradov. Všetky konania však boli nakoniec zastavené a zmrazenie majetku zrušené. V roku 2013 bola maltským orgánom d
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).