Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Tonkov proti Belgicku

rozsudok z 8. marca 2022 k sťažnosti č. 41115/14 pre porušenie článku 6 ods. 1 a ods. 3 písm. c) Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, právo na právnu pomoc) v kontexte obmedzenia prístupu k advokátovi v počiatočných štádiách trestného konania

Sťažovateľ je bulharský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1983. V súčasnosti si odpykáva doživotný trest odňatia slobody v zariadení na výkon trestu v meste Hasselt v Belgicku.
Sťažovateľ bol v roku 2009 dvakrát vypočúvaný belgickou políciou ako "zdroj"v rámci vyšetrovania vraždy istého B. V. večer, 14. septembra 2009. Ešte raz bol vypočutý ako podozrivý 20. januára 2010. Medzičasom sa vrátil do Bulharska, kde bol zadržaný a vydaný do Belgicka.
Po príchode do Belgicka 18. augusta 2010 polícia sťažovateľa vypočula ako podozrivého z vraždy B. V. Potom ho vypočul vyšetrujúci sudca. Príkaz na zatknutie mu bol doručený po tomto výsluchu.
Podľa správy vypracovanej v ten istý deň sťažovateľ vyjadril želanie stretnúť sa s advokátom, ktorý by mu pomohol pochopiť belgické právo a podať jeho verziu udalostí. Pri tejto príležitosti sa ukázalo, že sťažovateľ poznal N. I., ktorý bol tiež zatknutý a vypočúvaný a ktorého vyšetrovatelia predstavili ako podozrivého zo spáchania vraždy. V septembri a októbri 2010 bol sťažovateľ opätovne niekoľkokrát vypočúvaný.
Okrem toho, dňa 25. novembra 2010 sa podrobil skúške na polygrafe, po ktorej nasledoval výsluch na polícii 8. decembra 2010, ktorý sa týkal aj telefonických kontaktov medzi vyšetrovateľmi a právnym zástupcom sťažovateľa, ktorý požadoval, aby bol jeho klient informovaný o svojom práve nevypovedať. Sťažovateľ teda odmietol odpovedať na akékoľvek otázky vyšetrovateľov.
Ďalší výsluch sa uskutočnil 21. decembra 2010. Správa o tomto výsluchu uvádzala, že sťažovateľ mal pred výsluchom poradu so svojím právnikom. V roku 2011 sa uskutočnilo niekoľko výsluchov, po ktorých nasledovala rekapitulácia. V súlade s vnútroštátnym právom platným v relevantnom čase sťažovateľ nebol zastúpený právnym zástupcom ani počas výsluchov, s výnimkou rekapitulácie, ani počas skúšky na polygrafe.
Sťažovateľ bol postavený pred súd (Porotný súd pre oblasť východného Flámska) spolu s jedným spoluobvineným. Dňa 21. mája 2013 počas otvorenia pojednávania sťažovateľ namietal okrem iného, že došlo k nezvratnému porušeniu jeho práva na obhajobu a jeho práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 Dohovoru z dôvodu, že pri jeho výsluchu počas súdneho vyšetrovania nebol prítomný advokát a že od spoluobžalovaných a rôznych svedkov boli získané seba obviňujúce vyjadrenia, hoci tieto osoby takisto nemali prístup k právnej pomoci. Porotný súd námietku zamietol.
Dňa 30. mája 2013 porota uznala
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).