Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Cristian-Vasile Terhes proti Rumunsku

rozhodnutie z 13. apríla 2021 o prijateľnosti sťažnosti č. 49933/20 pre porušenie článku 5 ods. 1 Dohovoru (právo na slobodu a bezpečnosť) v kontexte obmedzenia slobody pohybu po vyhlásení lockdownu z dôvodu pandémie Covid-19

Dňa 11. marca 2020 Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že svet čelí pandémii spôsobenej novým koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie s názvom COVID-19.
Dňa 16. marca 2020 rumunský prezident preto rozhodol o vyhlásení núdzového stavu s obmedzením pohybu. Pod hrozbou pokuty nebolo dovolené pohybovať sa mimo obydlia s výnimkou určitých taxatívne vymedzených výnimiek a po predložení dokumentu preukazujúceho platné dôvody pre opustenie obydlia.
Núdzový stav skončil 14. mája 2020 o polnoci.
Sťažovateľ sa vo svojej sťažnosti neoprel o ustanovenie článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru v konanípred Súdom. Namiesto toho sa snažil demonštrovať, že generálny lockdown predstavoval pozbavenie osobnej slobody a nielen obmedzenie práva na slobodu pohybu.
Namietané opatrenie bolo uložené v čase núdzového stavu s cieľom izo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).