Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 1. júna do 31. júla 2021 - Združenie BURESTOP 55 a ostatní proti Francúzsku

Združenie BURESTOP 55 a ostatní proti Francúzsku


rozsudok z 1. júla 2021 k sťažnostiam č. 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 a 56247/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na prístup k súdu) a článku 10 Dohovoru (právo na prístup k informáciám) v kontexte ochrany životného prostredia v oblasti nakladania v rádioaktívnym odpadom

Sťažovatelia sú združenia na ochranu životného prostredia Burestop 55 a MIRABEL-LNE so sídlom v Bar-le-Duc (département Meuse), ASODEDRA so sídlom v Grand (Vosges), CEDRA 52 so sídlom v Saint Dizier (Haute-Marne), Les Habitants vigilants du Canton de Gon- drecourt so sídlom v Gondrecourt-le-Chateau (Meuse) a Federácia Réseau sortir du Nu- cléaire so sídlom v Lyone.
Tieto združenia namietali proti plánovanému priemyselnému geologickému centrálnemu skladu známemu ako
Cigéo,
určenému na uskladňovanie rádioaktívneho odpadu hlboko pod zemou.
Cigéo
bol vybudovaný na pozemku Bure v katastrálnom území Bure, Ribeaucourt, Mandres-en Barrois a Bonnet (ďalej len ako "pozemok Bure") pozdĺž hraníc départementov Meuse, Haute-Marne a Vosges v administratívnom regióne Grand Est.
Zodpovednosť za dlhodobú správu rádioaktívneho odpadu bola zverená Národnej agentúre pre riadenie rádioaktívneho odpadu (ANDRA), verejnému priemyselnému a obchodnému orgánu zodpovednému za "oboznamovanie verejnosti s informáciami o nakladaní s rádioaktívnym odpadom a podporovanie šírenia vedeckých a technologických poznatkov v tejto oblasti". V roku 2007 začalo na pozemku fungovať aj výskumné laboratórium, ktoré prevádzkovala ANDRA.
V roku 2006 parlament prijal uskladňovanie v hĺbkových geologických úložiskách ako referenčné riešenie pre nakladanie s vysokým, stredným a dlhodobým rádioaktívnym odpadom.
Dňa 11. januára 2018 orgán pre jadrovú bezpečnosť vydal pozitívne stanovisko pre výstavbu podzemného skladovacieho centra neďaleko Bure. V auguste 2020 ANDRA požiadala ministerstvo pre prechod na ekologické postupy o vyhlásenie verejného záujmu týkajúce sa projektu
Cigéo
, okrem iného aj na účely predaja priľahlého pozemku.
Na preskúmanie žiadosti o povolenie tohto plánu bola stanovená trojročná lehota. Keby bol projekt povolený, stavebné práce by mohli začať v roku 2023 alebo 2024. Nasledovala by ročná pilotná industriálna fáza, po ktorej by sa projekt
Cigéo
stal plne funkčný.
Po správe geofyzikálnych inžinierov v decembri 2002, ktorá uvádzala, že existovali "značné" geotermálne zdroje pod povrchom na pozemku Bure, konkrétne z obdobia triasu, sťažovatelia predložili viacero žiadostí o vykonanie testovacích vrtov miestnemu informačnému a kontrolnému výboru laboratória Bure. Vrty vykonala ANDRA v roku 2008. V konsolidovanej správe ADNDRA s odvolaním sa na výsledky vrtov zdôraznila, že "geotermálne zdroje v prechodnej zóne boli na nízkej úrovni".
V máji 2013 sťažovatelia iniciovali konanie proti agentúre ANDRA, v ktorom sa domáhali náhrady škody spôsobenej žalovaným za nesplnenie povinnosti poskytnúť verejnú informáciu v zmysle článku L. 542-12 7.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).