Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dopad novej právnej úpravy na skôr prijaté uznesenie obecného zastupiteľstva o prevode majetku obce (ZSP 20/2022)

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

§ 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku

Pokiaľ obecné zastupiteľstvo pri prijímaní uznesenia o prevode nehnuteľného majetku obce rešpektovalo ustanovenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení, ktoré bolo účinné v čase prijímania uznesenia, neskoršia zmena príslušnej právnej úpravy nemala vplyv na platnosť tohto uznesenia, preto ani nebolo potrebné opätovné prijímanie obdobného uznesenia s cieľom uviesť ho do súladu s novšou právnou úpravou.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/162/2018

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).