Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Podmienky miestnej príslušnosti všeobecného súdu

34/2013
Podmienky miestnej príslušnosti všeobecného súdu
§ 11 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
§ 86 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku
Čl. 31 ods. 1 Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR)
V prípade chýbajúcej podmienky určenia miestnej príslušnosti, ktorú nemožno určiť ani podľa § 8 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, Najvyšší súd SR, pri určení súdu na prejednanie a rozhodnutie veci proti zahraničnej právnickej osobe, zohľadňuje, na ktorom okresnom súde bol návrh podaný, na orgán poverený obstaraním jej hospodárskej veci v kontexte so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti občianskeho súdneho konania.
Uznesenie
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).