Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky pre možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody

46/2012
Výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky pre možnosť podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody
§ 66 ods. 1, § 67 ods. 1 a 2 Trestného zákona
Pri postupne uložených, nariadených a ešte celkom nevykonaných trestoch odňatia slobody pre výpočet doby rozhodujúcej pre splnenie formálnej podmienky podľa § 66 ods. 1 a § 67 ods. 1 a 2 Trestného zákona je smerodajný súčet dĺžky týchto trestov a odsúdený musí ako podmienku pre možnosť podmienečného prepustenia vykonať súčet pomerných častí všetkých dotknutých trestov, určených podľa právnej kvalifikácie skutkov v jednotlivých odsudzujúcich rozsudkoch v súlade s § 66 ods. 1 písm. a), b) a § 67 Trestného zákona.
Doba výkonu trestu odňatia slobody minimálne v takto určenej dĺžke je potom posudzovaná z hľadiska splnenia materiálnej podmienky podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona vo vzťahu ku všetkým dotknutým trestom.
Rozsudok
Okresného súdu v Trnave
3 PP 64/2009
Skutkový stav:
1)
Okresný súd T.
uznesením zo 16. januára 2009, sp. zn. 1PP 199/2007, podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona žiadosť odsúdeného ("ods.") F. K. o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody zamietol.
2)
Okresný súd T.
uznesením z 3. augusta 2009, sp. zn. 3P 64/2009, podľa § 66 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") podmienečne prepustil ods. M. Cs. z výkonu trestu odňatia slobody, ktoré mu boli postupne uložené rozsudkami Okresného súdu L., Okresného súdu K. a Okresného súdu N. Z.
Z odôvodnenia:
Ad 1:
Okresný súd T. v odôvodnení uznesenia sp. zn. 1PP 199/2007 uviedol:
Odsúdený F. K. mal začiatok výkonu trestu odňatia slobody v trvaní 42 mesiacov, ktorý mu bol ulož
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).