Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

JANOČKOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 9. februára 2023 k sťažnosti č. 40124/21 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka súdneho konania)

V prípade Janočková proti Slovenskej republike,

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:

Gilberto Felici, predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato, sudcovia,

a Viktoriya Maradudina, úradujúca zástupkyňa tajomníka sekcie,

po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 19. januára 2023,

vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v tento deň:

KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti proti Slovenskej republike predloženej Súdu podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 3. augusta 2021.
2. Sťažovateľka, slovenská občianka, bola zastúpená právnym zástupcom pôsobiacim v Košiciach, P. Konvičným.
3. Vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
SKUTKOVÝ STAV
4. Údaje o sťažovateľke, slovenskej štátnej občianke, a informácie súvisiace so sťažnosťou sú uvedené v priloženej tabuľke.
5. Sťažovateľka sa sťažovala na neprimeranú dĺžku občianskoprávneho konania.
6. Okresný súd vydal 13. septembra 2017 na návrh otca maloletého dieťaťa (narodeného v roku 2014) z 13. marca 2017 neodkladné opatrenie, ktorým zveril maloletého do osobnej starostlivosti otca (konanie sp. zn. 8P/60/2017).
7. Okresný súd rozsudkom zo 4. júla 2019 zveril maloletého do osobnej starostlivosti otca a upravil styk sťažovateľky s maloletým.
8. Odvolací súd 6. mája 2020 zrušil toto rozhodnutie avec bola okresnému súdu vrátená na ďalšie konanie, pričom Súd poukázal na potrebu zlepšenia vzťahu sťažovateľky s jej synom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).