Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - KOMENTOVANÉ - Kam siaha extrateritoriálna zodpovednosť štátu za porušenie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

Príspevok upozorňuje na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorým reagoval na záhadnú smrť ruského špióna A.V. Litvinenka v Spojenom kráľovstve pred 15-timi rokmi. Rozhodol o porušení čl. 2 Dohovoru Ruskom z dôvodu, že za smrť sú zodpovední ruskí agenti pôsobiaci na území Spojeného kráľovstva.Navyše, Rusko podľa Súdu porušilo aj procesné aspekty čl. 2 Dohovoru, pretože nevykonalo účinné vyšetrenie smrti A. V. Litvinenka. Týmto záverom Súd diskutabilne rozšíril exteritoriálnu zodpovednosť zmluvného štátu za porušenie ľudských práv cudzieho štátneho príslušníka na území cudzieho štátu, pričom jedným zo záverov je aj neúčinné vyšetrovanie inkriminovaného skutku.


The article draws attention to the decision of the European Court of Human Rights, which responded to themysterious death of the Russian spy A.V. Litvinenko in the United Kingdom 15 years ago. The Court found that there was a violation of Article 2 of the Convention by Russia on the grounds that Russian agents operating in the United Kingdom are responsible for the death. In addition, according to the Court, Russia also violated the procedural aspects of Article 2 of the Convention because it did not carry out an effective investigation into the death of A.V. Litvinenko. With this conclusion, the Court disputed the extraterritorial liability of the contracting State for the violation of human rights of the foreign national in the territory of a foreign State, while one of the conclusions is the ineffective investigation
of the alleged act.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k celému článku majú iba registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, ak ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa a získajte tak navyše bezplatnú 10-dňovú skúšobnú licenciu.
Ďakujeme.