Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - C. proti Rumunsku

rozsudok z 30. augusta 2022 k sťažnosti č. 47358/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte pochybení vo vyšetrovaní sexuálneho obťažovania na pracovisku

Sťažovateľka, C., je rumunská štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1970 a žije v meste Fibi v Rumunsku.
V rokoch 2014 - 2017, počas zamestnania v upratovacej spoločnosti, bola C. priradená na prácu upratovačky na východnej železničnej stanici v Temešvári, ktorá patrila štátnej železničnej spoločnosti CFR Cälätori. V roku 2017 podala trestné oznámenie na miestnu prokuratúru proti C. P., prednostovi stanice, v ktorom ho obvinila z opakovaného pokusu prinútiť ju k sexuálnemu styku v priebehu posledných dvoch rokov. Tvrdila, že čeliac jej odmietnutiu sa stal verbálne agresívny, odmietal jej poskytnúť čistiace prostriedky, ktoré potrebovala na výkon práce, a potom ju obvinil, že svoju prácu nerobí poriadne.
Pred podaním trestného oznámenia povedala sťažovateľka o správaní C. P. svojmu nadriadenému v upratovacej spoločnosti s vysvetlením, že C. P. neoznámila skôr, pretože sa ho bála, keďže sa jej často vysmieval so slovami, že by jej nikto neveril, lebo je len upratovačka.
Následne sa ona, jej nadriadený a zamestnanec železničnej spoločnosti dohliadajúci na zmluvu s upratovacou spoločnosťou stretli s vedúcim pre bezpečnosť pasažierov v regionálnej pobočke železničnej spoločnosti v Temešvári, aby prediskutovali neprimerané správanie C. P. O päť dní neskôr vedúci pre bezpečnosť pasažierov predvolal sťažovateľku, C. P. a zamestnanca dohliadajúceho na zmluvu s upratovacou spoločnosťou do svojej kancelárie, kde sa C. P. sťažovateľke ospravedlnil.
To sa stalo v posledný deň zamestnania C. na východnej železničnej stanici v Temešvári. Od I. októbra 2017 bola nútená čerpať si dovolenku a po návrate z nej o 3 týždne nesk
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).