Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva - rozhodnutia vyhlásené v mesiaci november 2019 - Apostolovi proti Bulharsku

Apostolovi proti Bulharsku
rozsudok zo 7. novembra 2019 k sťažnosti č. 32644/09 pre porušenie článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru (ochrana majetku) v kontexte nemožnosti využitia zmrazených finančných prostriedkov na nákup liekov pre choré dieťa
Sťažovatelia sú manželia, bulharskí štátni príslušníci, ktorí sa narodili v roku 1956 a 1958 a žijú v meste Haskovo v Bulharsku.
Prípad sa týka zaistenia ich majetku počas trestného konania voči manželovi pre trestný čin v súvislosti s bankovými účtami a ich sťažnosti, že zaistenie im skomplikovalo získavanie finančných prostriedkov na lieky pre ich ťažko chorého syna.
V roku 2016 bol sťažovateľ uznaný vinným za poskytovanie bankových služieb bez bankovej licencie a bol mu uložený trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom.
Krátko po vznesení obvinenia proti sťažovateľovi v novembri 2008 vnútroštátne súdy rozhodli o zaistení tridsiatich piatich bankových účtov registrovaných na meno sťažovateľa a troch nehnuteľností s cieľom zabezpečiť zaplatenie peňažného trestu alebo výkon trestu prepadnutia majetku alebo veci, ktorý by mohol byť v trestnom konaní uložený.
Sťažovateľ podal vo februári 2009 odvolanie proti zaisteniu majetku, ale vnútroštátne súdy rozhodli, že odvolanie bolo podané po uplynutí zákonnej lehoty.
Obaja sťažovatelia zároveň požiadali o zrušenie rozhodnutia o zaistení. Sťažovateľ tvrdil, že potrebuje aspoň nejaké peniaze, ktoré boli uložené na bankových účtoch, aby mohol zaplatiť výdavky za liečbu svojho syna. Súdy zamietli jeho žiadosť, pretože trestné konanie ešte prebiehalo.
V júli 2009 odvolací súd toto rozhodnutie potvrdil, ale polovicu majetku patriacu sťažovateľke uvoľnil z dôvodu, že obvinenie bolo vznesené a trestné konanie sa viedlo len proti jej manželovi.
Sťažovateľ podal druhú žiadosť o zrušenie zaistenia v roku 2013 a všetky jeho finančné prostriedky s výnimkou jednej nehnuteľnosti boli uvoľnené v januári 2014. Medzičasom sťažovateľka podala žalobu o náhradu škody voči štátu. Túto žalobu krajský súd zamietol, kým dva nároky voči orgánom činným v trestnom konaní boli pripustené. Súdy konštatovali, že prokurátor mal preveriť vlastníctvo majetku pred jeho zaistením a priznali sťažovateľke náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá jej vznikla z dôvodu psychického stresu spôsobeného zaistením jej finančných prostriedkov a nemožnosti zaplatiť liečbu pre syna.
Vo svojej sťažnosti sťažovatelia namietajú proti porušeniu článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru v dôsledku zaistenia finančných prostriedkov, ktoré bolo na začiatku aj počas trvania zaistenia nezákonné a neodôvodnené.
Je nesporné, že príkaz na zaistenie majetku prvého sťažovateľa predstavoval zásah do ich práva na užívanie majetku.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).