Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Káčer, M. - Neumann, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok

Káčer, M. - Neumann, J.: Materiálne jadro v slovenskom ústavnom práve. Doktrinálny disent proti zrušeniu sudcovských previerok Praha: Leges, 2019 strán 150 ISBN 978-80-7502-426-8

 
Vývoj ústavného systému a ústavného práva Slovenskej republiky možno periodizovať podľa rôznych kritérií. Ako o medzníkoch by sa dalo uvažovať napríklad v súvislosti so zavedením priamej voľby hlavy štátu (1999), s tzv. veľkou novelou Ústavy (2001) či so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (2004). Ani jeden z uvedených príkladov však, podľa môjho názoru, nedosahuje význam udalosti, vďaka ktorej môžeme hovoriť o tom, že v súčasnosti žijeme v druhom roku
po.
Historický medzník rozdeľujúci slovenské ústavnoprávne dejiny na to, čo bolo
pred
a to, čo bolo
po,
totiž predstavuje rozhodnutie Ústavného súdu SR z 30. januára 2019, vydané v konaní pod sp. zn. PL. ÚS 21/2014. Ústavný súd totiž rozhodnutím po prvý raz konštatoval nesúlad ústavného zákona s ústavou, a to dokonca ústavného zákona priamo novelizujúceho text Ústavy SR. Význam predmetného rozhodnutia, ktorého dôsledky si ešte pravdepodobne ani naplno neuvedomujeme, celkom určite akceptujú aj jeho kritici, ku ktorým možno zaradiť práve autorov recenzovanej publikácie.
Autori, podľa všetkého prvej monografickej práce venujúcej sa prelomovému rozhodnutiu Ústavného súdu SR, toho o sebe vo vlastnom diele, najskôr z dôvodu skromnosti, veľa neuvádzajú. Dovolím si túto medzeru v recenzovanej monografii čiastočne zaplniť a uviesť aspoň to, že obaja pôsobia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, konkrétne na Katedre teórie práva a ústavného práva. Doc. Mgr. Marek Káčer, PhD., je vedúcim katedry, JUDr. Jakub Neumann, PhD., nedávno úspešne na tejto katedre absolvoval doktorandské štúdium.
Ako už bolo naznačené a ako to dokladuje aj podnadpis recenzovaného diela, M. Káčer a J. Neumann sa zameriavajú na kritickú analýzu rozhodnutia PL. ÚS 21/2014. Robia tak hneď z viacerých hľadísk, čomu zodpovedá aj formálna štruktúra monografie. Tá je rozdelená na štyri kapitoly, ktoré sú doplnené o predhovor, úvod, záver a zoznam literatúry. V publikácii však absent
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).