Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - PUŠKÁŠOVÁ proti Slovenskej republike

rozsudok z 20. mája 2021 k sťažnosti č. 5011/20 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka trestného konania)

V prípade Puškášová proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
zastupujúca tajomníčka sekcie,
na neverejnom zasadnutí konanom 22. apríla 2021,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1.
Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Súd proti Slovenskej republike na základe článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ("Dohovor") 13. januára 2020.
2.
Sťažovateľka, slovenská štátna príslušníčka, bola v konaní zastúpená R. Bauerom, advokátom pôsobiacim v Košiciach.
3.
Vláde Slovenskej republiky ("vláda") bola sťažnosť notifikovaná.
SKUTKOVÝ STAV
4.
Podrobnosti a informácie o sťažovateľke, súvisiace so sťažnosťou, sú uvedené v priloženej tabuľke.
5.
Sťažovateľka sa zdržuje od roku 2005 v Spojených štátoch amerických. Na Slovensku ju polícia 30. mája 2006 obvinila z trestného činu zvýhodňovania veriteľa. Spisový materiál obsahuje dôkaz o doručení rozhodnutia o vznesení obvinenia 12. júna 2006 (doručenku), podpísaný dievčenským menom sťažovateľky. Sťažovateľka tvrdí, že obvinenie jej nikdy doručené nebolo a že sa o ňom dozvedela od príbuzných.
6.
Polícia sa neúspešne snažila zistiť miesto pobytu sťažovateľky opakovanými návštevami jej poslednej známej adresy na Slovensku a niekoľkými rozhovormi s jej svokrou, ako aj žiadosťami o súčinno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).