Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súdne precedensy - VYBRANÉ - Raticová proti Slovenskej republike

rozsudok z 10. júna 2021 k sťažnosti č. 20305/20 pre porušenie článku 6 ods.1 Dohovoru (neprimeraná dĺžka exekučného konania)

Európsky súd pre ľudské práva (Prvá sekcia), zasadajúc v komore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 20. mája 2021,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1.
Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "Súd") proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 5. mája 2020.
2.
Sťažovateľka, slovenská občianka, bola zastúpená pánom D. Remetom, advokátom vykonávajúcim svoju prax v Prešove.
3.
Sťažnosť bola oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
4.
Údaje o sťažovateľke sú uvedené v priloženej tabuľke.
5.
Sťažovateľka sa sťažovala na neprimeranú dĺžku exekučného konania, ktoré sa začalo 3. augusta 2009 (jej podanie bolo doručené Okresnému súdu Humenné 4. augusta 2009).
6.
Dňa 14. októbra 2010 Okresný súd Humenné zamietol námietky dlžníka voči exekúcii. V období od novembra 2010 do júna 2018 dlžník neúspešne podal niekoľko sťažností a domáhal sa zastavenia exekučného konania.
7.
Dňa 29. júna 2019 podala sťažovateľka ústavnú sťažnosť, ktorou namietala dĺžku exekučného konania pred okresným súdom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).