Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 1. januára do 3. februára 2022 - Atristain Gorosabel proti Španielsku

rozsudok z 18. januára 2022 k sťažnosti č. 15508/15 pre porušenie článku 6 odsek 1 (právo na spravodlivé súdne konanie) a odsek 3 písm. c) Dohovoru (právo na právnu pomoc podľa vlastného výberu) v kontexte práva na prístup k advokátovi podľa vlastného výberu a nemožnosti poradiť sa s advokátom v priebehu výsluchu na polícii počas väzby

Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1970. V súčasnosti si odpykáva 17-ročný trest odňatia slobody za účasť v teroristickej skupine a za držbu výbušnín.
Sťažovateľ bol zatknutý na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vo Francúzsku a bol vydaný v roku 2010 do Španielska z dôvodu podozrenia zo skutkov súvisiacich s teroristickou skupinou ETA. Sťažovateľ členstvo v tejto organizácii poprel. Neskôr v tom roku bolo súdne konanie zastavené.
Druhé vyšetrovanie bolo osobitne zamerané na bunku ETA, ktorej členom mal byť sťažovateľ. Vnútroštátny súd (Audiencia Nacional) nariadil jeho vzatie do väzby 29. septembra 2010 na ochranu integrity vyšetrovania. Sťažovateľovi bol pridelený právny zástupca, avšak nemohol s ním hovoriť, ani sa stretnúť s iným právnikom.
Na základe dôkazov zaistených počas domovej prehliadky u sťažovateľa, vrátane výbušnín a informácií na počítačových diskoch, bola väzba predĺžená. Sťažovateľa vypočula polícia. Pri výsluchu sťažovateľ uviedol, že "spolu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).