Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 10. decembra 2022 do 15. januára 2023 - Test-Achats proti Belgicku

rozsudok z 13. decembra 2022 k sťažnosti č. 77039/12 pre porušenie článku 6 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie, zásada rovnosti zbraní a zásada kontradiktórnosti konania) v kontexte pochybností o neutralite súdom ustanoveného znalca

Sťažovateľom je združenie, Test-Achats, registrované v Belgicku. Jeho cieľom v zmysle stanov združenia je brániť a zastupovať záujmy spotrebiteľov a chrániť ľudské práva vo všeobecnosti a bojovať proti všetkým formám diskriminácie.
V roku 2004 sťažovateľ inicioval občianskoprávnu žalobu proti poisťovni, v ktorej sa domáhal ukončenia praktík, ktoré sťažovateľ považoval za diskriminačné voči poistencom z dôvodu veku. V roku 2005 predseda Obchodného súdu v Bruseli vyhovel jeho žalobe. Poisťovňa podala odvolanie.
V roku 2006 Odvolací súd v Bruseli nariadil vyhotovenie doplňujúceho znaleckého posudku a ustanovil znalca, ktorý svoj posudok predložil v roku 2008. Počas konania sťažovateľ napadol nestrannosť súdom ustanoveného znalca. Tvrdil najmä, že hoci jeho prípad nebol právoplatne rozhodnutý, vzniklo v roku 2009 partnerstvo medzi protistranou a univerzitným inštitútom, ktorému predsedá ten istý znalec. Sťažovateľ žiadal, aby znalecký posudok, ktorý predložil 10. apríla 2008, bol vylúčený z konania.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).