Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. marca do 15. apríla 2022 - Starkevič proti Litve

rozsudok z 29. marca 2022 k sťažnosti č. 7512/18 pre porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru (právo na spravodlivé súdne konanie) a článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte použitia informácií z vyšetrovania v disciplinárnom konaní proti policajtovi

Sťažovateľ je litovský štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 1986 a žije vo Vilniuse. Je bývalý policajt.
Prípad sa týka trestného vyšetrovania proti sťažovateľovi z dôvodu podozrenia zo zneužitia právomoci a využitia takto získaných informácií v následnom disciplinárnom konaní na preukázanie skutočnosti, že spáchal disciplinárny priestupok. Výsledkom disciplinárneho konania bolo prepustenie sťažovateľa z polície.
Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namieta porušenie práva na spravodlivé súdne konanie v zmysle článku 6 ods. 1 Dohovoru v súvislosti so súdnym konaním. Takisto namieta, že použitie materiálu z vyšetrovacieho spisu na prešetrenie jeho disciplinárneho previnenia bolo porušením jeho práva na rešpektovanie súkromného života v zmysle článku 8 Dohovoru.
Rozhodnutie Súdu
Súd z oznámenia o podozrení voči sťažovateľovi zistil, že sťažovateľ musel poznať obvinenia proti sebe. Podobne, vzhľadom na obvinenia proti sťažovateľovi, Súd nezistil žiaden problém vyplývajúci zo skutočnosti, že prvky trestného obvinenia zo zneužitia právomoci,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).