Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v období od 15. októbra 2021 do 5. novembra 2021 - León Madrid proti Španielsku

rozsudok z 26. októbra 2021 k sťažnosti č. 30306/13 pre porušenie článku 14 Dohovoru (zákaz diskriminácie) v spojitosti s článkom 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte žiadosti o zmenu priezviska prvorodenej maloletej dcéry

León Madrid proti Španielsku
Sťažovateľka, Josefa León Madrid, je španielska štátna príslušníčka, ktorá sa narodila v roku 1969 a žije v meste Palma de Mallorca v Španielsku. V rokoch 2004-2005 mala vzťah s J. S.T. S., s ktorým otehotnela. Podľa sťažovateľky J. S. T. S. naliehal, aby tehotenstvo ukončila, čo ju viedlo k prerušeniu všetkých kontaktov s ním, pretože chcela dieťa donosiť.
V roku 2005 porodila dcéru. Do matriky bolo dieťa zapísané s dvomi priezviskami (otcovým a matkiným).
V roku 2006 J. S. T. S. podal proti sťažovateľke žalobu o určenie otcovstva. Výsledkom súdneho konania bolo zistenie otcovstva k dieťaťu a rozhodnutie sudcu, že dieťa by malo mať priezvisko otca zapísané po priezvisku matky. Sťažovateľka neúspešne napadla toto rozhodnutie na súde vyššieho stupňa. Vnútroštátne konanie bolo ukončené v roku 2012.
Podľa platného vnútroštátneho práva, článok 194 nariadenia implementujúceho zákon o registri narodení, sobášov a úmrtí ustanovoval, že v prípade nezhody medzi rodičmi bude mať dieťa priezvisko otca zapísané pred priezviskom matky.
V konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva sťažovateľka namietala, že táto právna úprava bola diskriminačná a že právna úprava o priezviskách by mala zohľadňovať najmä
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).