Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ivan Kundrát

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta

Počet článkov autora: 1