Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i mjr. Mgr. Ing. František Vojtuš

Prezídium PZ, Národná kriminálna agentúra, MV SR

Počet článkov autora: 1


Je § 363 Trestného poriadku skutočne mimoriadnym opravným prostriedkom?

Príspevok sa zaoberá analýzou mimoriadneho opravného prostriedku – zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku. Analýza je zameraná najmä na aplikačné problémy spojené s používaním tohto mimoriadneho...