Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmnene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)

Schválený Účinný Novelizovaný:

Oblasti pôsobnosti

EURÓPSKA ÚNIA (EÚ). ZÁPADOEURÓPSKA ÚNIA.;CENNÉ PAPIERE;OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ. ŠTÁTNE, HOSPODÁRSKE a SLUŽOBNÉ TAJOMSTVO;Mandátna zmluva;Obchodná zástava. Zástavné právo;Zánik, premeny, likvidácia spoločnosti;Zmluvy o prevodoch vlastníctva a užívania;Zmluva o pôžičke;Komisionárska zmluva;Obchod s cennými papiermi. Makléri;Zmluva o úschove veci;Vnútorná organizácia. Organizačný poriadok. Štatút;Emisná činnosť;Fondy; ...

Viac

Obsah predpisu sa zobrazuje len prihlásených užívateľom.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).


Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

566/2001 Z.z.

Novelizovaný: 22. 11. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 18. 11. 2022  

35/2019 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  

55/2017 Z.z.

Novelizovaný: 1. 11. 2022  


Zmena nastane

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Archív zmien v legislatíve