Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Peter Matuška, PhD., LL.M.

Ministerstvo financií SR

Počet článkov autora: 5


Inštitút unbundlingu v európskej legislatíve

Cieľom tohto článku je poukázať na inštitút unbundlingu v európskej legislatíve a jeho vývoj. V prvej časti vysvetľujeme dôvody vytvorenia konceptu unbundlingu v EÚ a jeho jednotlivé aspekty. V druhej časti prostredníctvom rozhodovacej činnosti Sú...

Sankčný mechanizmus v systéme práva Európskej únie

Cieľom tohto článku je analyzovať medzinárodné sankcie v prostredí Európskej únie a Slovenskej republiky. V prvej časti príspevok vysvetľuje praktické fungovanie a podstatu sankcií. V druhej časti analyzuje zákon č. 289/2016 Z. z. a poukazuje na j...

Súboj medzi Luxemburgom a Karlsruhe o podobu práva Európskej únie - prípad Weiss

Cieľom tejto štúdie je analyzovať rozhodnutie vo veci Weiss a jeho možný dosah na fungovanie práva Európskej únie. V prvej časti vysvetlíme fungovanie programu PSPP a jeho ekonomické dosahy. V druhej časti poukážeme na rozdielny prístup zo strany ...

Slovensko a preverovanie investícií

Článok v prvej časti vysvetľuje historický vývoj preverovania investícií a motívy, ktoré viedli k vytvoreniu mechanizmu preverovania investícií.V druhej časti analyzuje špecifické charakteristiky Nariadenia 2019/452 a najmä jeho komplikované aplik...

Post Achmea: súboj o investičné arbitráže medzi právom EÚ a medzinárodným právom

Štúdia analyzuje na Slovensku pomerne často opomínanú problematiku bilaterálnych investičných zmlúv. V súčasnosti sa nachádzajú členské štáty, investori a aj samotné súdne inštitúcie v mimoriadne špecifickom období, keď sú pozície členských štátov...