Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

BEŠINA proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 63770/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

V prípade Bešina proti Slovenskej republike,
Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc vo výbore v zložení:
Péter Paczolay,
predseda,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici,
sudcovia,
a Viktoriya Maradudina,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
po prerokovaní na neverejnom zasadnutí 25. marca 2021,
vyhlasuje nasledovný rozsudok, ktorý bol prijatý v uvedený deň:
KONANIE
1. Prípad vznikol na základe sťažnosti podanej na Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len "Súd") proti Slovenskej republike podľa článku 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "Dohovor") 9. januára 2018.
2. Dňa 5. marca 2020 bola sťažnosť oznámená vláde Slovenskej republiky (ďalej len "vláda").
FAKTY
SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PRÍPADU
3. Sťažovateľ, pán Karol Bešina, je slovenský občan, narodený v roku 1980, ktorý bol v čase podania sťažnosti vo väzbe v Bratislave.
4. Dňa 8. februára 2017 podal prokurátor na Okresný súd Bratislava III (ďalej len "okresný súd") návrh na vzatie sťažovateľa do väzby. Nasledujúci deň bol sťažovateľ uznesením okresného súdu vzatý do väzby. Proti tomuto rozhodnutiu podal sťažovateľ ústnu sťažnosť, spolu so žiadosťou o pridelenie právneho zástupcu. Okresný súd mu ustanovil právneho zástupcu z úradnej moci.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).