Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Informácia o rozsudkoch Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásených v období od 1. februára do 1. marca 2023 - G. K. proti Cypru

rozsudok z 21. februára 2023 k sťažnosti č. 16205/21 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte návratu dieťaťa do USA na základe Haagskeho dohovoru o civilných aspektoch medzinárodných únosov detí

 Sťažovateľka je štátna príslušníčka Cypru, ktorá sa narodila v roku 1986 a žije v meste Limassol na Cypre.

V roku 2011 odišla na štúdium do New Yorku, kde sa v apríli 2016 vydala za občana USA. Dňa 15. októbra 2016 sa im narodil syn. O rok neskôr, v októbri 2017, sťažovateľka podala žalobu proti otcovi dieťaťa kvôli domácemu násiliu. Následne požiadala o vydanie ochranného opatrenia a s dieťaťom sa presťahovala do iného bezpečného domu. Ten istý mesiac spolu so synom opustila USA a odišla na Cyprus s pomocou cyperských úradov, ktoré poskytli jej ročnému synovi cyperské občianstvo a cestovný pas.
Otec dieťaťa si najal súkromných detektívov, aby ich vypátrali. V septembri 2018 sa obrátil na americké úrady, aby požiadali cyperské štátne orgány zodpovedné za implementáciu Haagskeho dohovoru o návrat dieťaťa.
Dňa 7. februára 2019 cyperské štátne orgány podali žalobu spolu s čestným vyhlásením na Rodinný súd v meste Paphos, v ktorej žiadali o návrat dieťaťa do USA. Sťažovateľka vzniesla námietky. Tvrdila, že dieťa by bolo v ohrození zo strany otca, ktorý bol násilnícky a agresívny a ktorý mal zápis v registri trestov v štáte Ohio, kde vyrastal. Sťažovateľka tiež naznačila, že dieťa si už zvyklo na život na Cypre, hovorí po grécky, navštevuje predškolské zariadenie a zúčastňuje sa ďalších aktivít, ako sú jazda na koni a výtvarný kurz.
Dňa 24. septembra 2019 otec dieťaťa doplnil ďalšie čestné vyhlásenie. Potvrdil, že nebol voči sťažovateľke násilnícky, staral sa o ňu aj o dieťa ako živiteľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).