Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Súkromný život


Prehliadka advokátskej kancelárie

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Trestného poriadku č. 111/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, ktorej cieľom je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov advokátskych kancelárií a zabrániť tomu, aby sa vykonaní...

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 15. júla do 15. septembra 2022 - C. proti Rumunsku

rozsudok z 30. augusta 2022 k sťažnosti č. 47358/20 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte pochybení vo vyšetrovaní sexuálneho obťažovania na pracovisku

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Centrum for rättvisa proti Švédsku

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnosti č. 35252/08 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie) v kontexte údajného odpočúvania komunikácie nadácie s jednotlivcam...

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Big Brother Watch a ostatní proti Spojenému kráľovstvu

rozsudok Veľkej komory Súdu z 25. mája 2021 k sťažnostiam č. 58170/13, 62322/14 a 24960/15 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a korešpondencie) a článku 10 Dohovoru (sloboda prejavu) v kontexte sť...

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Liebscher proti Rakúsku

rozsudok zo 6. apríla 2021 k sťažnosti č. 5434/17 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) v kontexte prevodu majetku po rozvode a povinnosti zverejniť osobné údaje v katastri nehnuteľností pre platnos...

Vybrané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené v mesiacoch apríl a máj 2021 - Gatsalova proti Rusku

rozsudok z 20. apríla 2021 k sťažnosti č. 41318/10 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 13 Dohovoru v spojitosti s článkom 8 (právo na efektívny prostriedok nápravy) v kontexte odmietnutia...