Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Vybrané rozhodnutia ESĽP vyhlásené od 3. februára do 15. marca 2022 - Reyes Jimenez proti Španielsku

 

rozsudok z 8. marca 2022 k sťažnosti č. 57020/18 pre porušenie článku 8 Dohovoru (právo na rešpektovanie súkromného života) v kontexte nezískania písomného súhlasu rodičov dieťaťa pred chirurgickým zákrokom v súlade s vnútroštátnym právom

 

Sťažovateľ je španielsky štátny príslušník, ktorý sa narodil v roku 2002 a žije v Los Dolores v meste Cartagena (Murcia). Sťažnosť podal jeho otec v jeho mene. Vo veku 6 rokov bol sťažovateľ niekoľkokrát vyšetrený v nemocnici v provincii Murcia. Sken mozgu preukázal, že má nádor na mozgu. Dňa 18. januára 2008 bol na urgentnom príjme a následne hospitalizovaný v nemocnici, a to vo veľmi zlom stave.
Po hospitalizácii sa 20. januára 2008 podrobil operácii, po ktorej nasledovala ďalšia 24. februára 2009 a tretia urgentná operácia ešte v ten istý deň. Fyzický a neurologický zdravotný stav pacienta sa rýchlo a nezvratne zhoršoval. Sťažovateľ je v súčasnosti v stave absolútnej závislosti a nespôsobilosti, trpí všeobecnou paralýzou, ktorá mu bráni v pohybe, komunikácii, hovorení, sledovaní okolia, žuvaní a prehĺtaní. Je pripútaný na lôžko, neschopný vstať alebo si sadnúť.
Dňa 24. februára 2010 rodičia sťažovateľa, domnievajúc sa, že v danom prípade došlo k profesionálnej nedbanlivosti zdravotníckeho personálu a k nedostatkom pri získavaní potrebného informovaného súhlasu, najmä v súvislosti s druhým chirurgickým zákrokom, začali správne konanie na ministerstve zdravotníctva a sociálnej politiky regiónu Murcia s cieľom vyvodiť finančnú zodpovednosť štátu za pochybenia v oblasti verejného zdravotníctva. Požadovali náhradu škody vo výške
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).