Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Dominik Šoltys: Repetitórium teórie práva

Bratislava: IURIS LIBRI, 2021 strán 100, ISBN: 978-8089635-50-4

Vydavateľstvo IURIS LIBRI vydáva už niekoľko rokov repetitóriá pre jednotlivé predmety vyučované na právnických fakultách na Slovensku. Úspech a obľubu repetitórií ako komplementárnych študijných pomôcok dokazuje aj skutočnosť, že niektoré z nich sa dočkali už svojho tretieho vydania. Najnovšou vydanou publikáciou z tejto edície je Repetitórium teórie práva. Publikácia vyšla koncom roku 2021 v rozsahu 100 strán a jej autorom je JUDr. Dominik Šoltys, PhD.
Prvýkrát sa študenti právnických fakúlt na Slovensku stretávajú s Teóriou práva ako výučbovým predmetom užv prvom ročníku bakalárskeho štúdia. Počas jedného semestra sa študenti zoznamujú so základmi práva, ktoré budú tvoriť základy právnického vzdelania počas celého štúdia a budúcej právnej praxe. Hoci na knižnom trhu možno aktuálne nájsť viacero učebníc teórie práva, na študentov prvého ročníka môžu pôsobiť abstraktné vedomosti v nich uvedené komplikovane. Aj to predstavuje jeden z dôvodov, prečo má predmet Teórie práva v tomto ročníku označenie "náročný". V niektorých prípadoch vzniká hrozba, že študenti si sami vytvárajú a rozširujú medzi sebou študijné materiály, ktoré na jednej strane stručne opisujú jednotlivé témy teórie práva, no na druhej strane, ich spracovanie a vedomosti bývajú na rôznej - niekedy veľmi nízkej - kvalitatívnej úrovni.
Repetitórium teórie práva je prvou komplementárnou učebnou pomôckou v odbore teória štátu a práva
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).