Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Richard MOLNÁR proti Slovenskej republike (nezákonné rozhodnutie o väzbe)

Európsky súd pre ľudské práva (prvá sekcia), zasadajúc 16. decembra 2020 ako výbor v zložení:
Gilberto Felici,
predseda,
Alena Poláčková,
Raffaele Sabato,
sudcovia,
a Renata Degener,
zástupkyňa tajomníka sekcie,
berúc do úvahy vyššie uvedenú sťažnosť podanú 28. augusta 2020,
na neverejnom zasadnutí, rozhoduje takto:
SKUTKOVÉ OKOLNOSTI
1.
Sťažovateľ, pán Richard Molnár, je slovenský štátny občan, ktorý sa narodil v roku 1965 a žije v Bratislave. Pred Súdom ho zastupoval pán O. Urban, advokát pôsobiaci v Bratislave.
Okolnosti prípadu
2.
Skutkové okolnosti prípadu, tak ako ich predložil sťažovateľ, možno zhrnúť takto.
3.
V relevantnom čase bol sťažovateľ sudcom. On a ďalší súčasní alebo bývalí členovia súdnej moci, rovnako ako ďalšie osoby, čelia trestným obvineniam v súvislosti s podozreniami z korupcie, zneužívania právomoci verejného činiteľa a zasahovania do nezávislosti súdnictva. Konanie je proti nim vedené ako jeden celok, v rámci ktorého sa spoločne vydávajú rozhodnutia a prijímajú procesné návrhy. Pokiaľ to však nie je osobitne relevantné pre posúdenie sťažovateľovho prípadu, rozhodnutia a procesné návrhy sa tu uvádzajú iba v súvislosti so sťažovateľom.
4.
Obvinenie proti sťažovateľovi (z prijímania úplatku) bolo vznesené 9. marca 2020 a sťažovateľ bol o ňom informovaný 11. marca 2020, keď bol zadržaný na účely jeho vzatia do väzby.
5.
V Slovenskej republike je zavedený systém, v ktorom, v prípade, ak je osoba, ktorá má byť vzatá do väzby, sudcom, sa na vzatie takejto osoby do väzby vyžaduje, okrem iných zákonných podmienok na väzbu podľa Trestného poriadku (zákon č. 301/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov-ďalej len "TP"), aj predchádzajúci súhlas ústavného súdu udelený na žiadosť generálneho prokurátora [§ 226 ods. 1 zákona o ústavnom súde (zákon č. 314/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov)].
6.
V sú
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).